Avís Legal

Responsable Legal

ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS SA.
Nif/Cif: A36046019
Adreça: Polígon Industrial A Reigosa, parcel·la 19; CP 36827 Ponte Caldelas (Pontevedra)
Email de Contacte: pedidos@arnoia.com
Tel: 986 761 020
Dades Registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Pontevedra, Foli 53 Llibre 572 1r full núm. 7937.


Condicions d'Ús

Les presents condicions legals regulen l'ús permès d'aquesta pàgina web que ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS SA, d'ara endavant  ARNOIA.COM, posa a  disposició dels usuaris d'Internet. Si no esteu conformes amb aquestes condicions legals heu d’abandonar aquesta pàgina web.

L'Usuari s’obliga a usar la web, els serveis i els seus continguts de manera diligent, correcta i lícita i en particular haurà d'abstenir-se de:

- Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, qualsevol mecanisme d’informació que pogués contenir els continguts.
- Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la pàgina web o als sistemes informàtics que la suporten.
- Usar o instal·lar programes o dispositius capaços d’invalidar els controls o contrasenyes de seguretat, establerts per ARNOIA.COM, estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algoritmes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o qualsevol dels seus usuaris.
-  Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa d'ARNOIA.COM.
- Efectuar còpies o versions de la pàgina web o del seu codi font, sense el consentiment exprés d'ARNOIA.COM.
- Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o a la bona fe.

Registre d’Usuaris

L'accés i utilització de determinats apartats d'aquesta pàgina web, requereixen el previ registre com usuari. No s'admet el registre d'usuaris menors d'edat ni d'usuaris finals o consumidors, la pàgina web www.arnoia.com és un portal per a la gestió de la distribució i edició de llibres que està orientada al públic professional. ARNOIA.COM es reserva el dret a verificar la informació facilitada per l'usuari. Una vegada registrat a la nostra web, podrà en qualsevol moment accedir, modificar o cancel·lar les dades al vostre perfil d’usuari.

ARNOIA.COM adverteix a l'usuari que podran ser rebutjades les peticions de registre realitzades de manera fraudulenta  o en vulneració de normes o drets de tercers,  podent a més ser donats de baixa com a usuaris si infringeixen les presents condicions legals o les advertències i requeriments que us dirigeixi ARNOIA.COM respecte a comportaments que vulnerin les polítiques i normes que regeixen aquesta pàgina web.

Els usuaris són responsables de qualsevol acció duta a terme amb el seu nom d'usuari o el seu compte. L'usuari és responsable de l'ús i confidencialitat de la seva contrasenya d'accés al seu compte davant qualsevol sospita que la seguretat de la seva contrasenya ha estat compromesa haurà de procedir a modificar-la immediatament.
L'usuari es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web d'ARNOIA.COM i amb caràcter  enunciatiu però no limitatiu, es compromet a no realitzar les següents conductes:

- Suplantar identitats, proporcionar informació falsa o pertanyent a altres persones al seu registre o perfil d’usuari.
- Cedir a qualsevol persona física o jurídica, el nom d'usuari i la clau que tingui assignada l'usuari registrat.
- Introduir continguts que vulneren drets de propietat intel·lectual o industrial, incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l'ordre públic.
- Introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o atemptatori contra drets a tercers.
- Realitzar comentaris a la pàgina que insulten, calumnien o faltin a la deguda consideració a altres usuaris registrats, membres d'ARNOIA.COM o tercers, així com utilitzar llenguatge groller i malsonant.
- Introduir continguts publicitaris sense el consentiment d'ARNOIA.COM.
- Suprimir, eludir o manipular les mesures de seguretat implantades per ARNOIA.COM.

Exclusió de Responsabilitat


ARNOIA.COM, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l’usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. ARNOIA.COM, ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l’estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l'usuari. No obstant, ARNOIA.COM no garanteix un nivell de disponibilitat concret del portal www.arnoi.com
 
ARNOIA.COM, no es fa responsable dels comentaris o opinions abocades per tercers. Si detecteu algun contingut inapropiat o que infringeixi la Llei o drets de tercer, podeu comunicar-ho a la nostra adreça de email pedidos@arnoia.com


Enllaços

ARNOIA.COM declina qualsevol responsabilitat pels servei i/o informació que es presti a d'altres pàgines enllaçades amb aquesta web. ARNOIA.COM no controla ni exerceix cap tipus de supervisió sobre pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.

Propietat Intel·lectual


Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat d'ARNOIA.COM, o disposa si escau, del permís pel seu us i/o explotació.
Els usuaris d'aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats a aquesta pàgina per al seu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis- Qualsevol altra transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats a aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment d'ARNOIA.COM.

Legislació i Jurisdicció

Aquesta pàgina web es troba sotmesa a la legislació espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida de l'ús d'aquesta pàgina web, ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Pontevedra.

Versió

Aquest Avís Legal és de data 11/02/2014 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.